TRƯỜNG ĐÀO TẠO THẨM MỸ – Louisville Beauty Academy – TUYỂN SINH

Louisville Beauty Academy

Trựờng Đào Tạo Nghề Thẩm Mỹ Chuyên Nghiệp

Uy Tín Nhất – Chất Lượng Nhất

Do Người Việt Làm Chủ

Tại Thành Phố Louisville, tiểu bang Kentucky

Tuyển Sinh

Đào Tạo

Thẩm Mỹ

Chăm Sóc, Cát và Uốn Tóc

Chăm Sóc Móng Tay

Chăm Sóc Da

CAM KẾT MANG ĐẾN CHO HỌC VIÊN NHỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU NHẤT TRONG NGÀNH

CAM KẾT HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐÚNG NHƯ CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA LUẬT KENTUCKY

HỌC VIÊN ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO KHI NHẬP HỌC ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN TRONG KHOÁ HỌC

Xin Liên Hệ Tại

Địa Chỉ

1049 Bardstown Rd

Louisville, KY 40204

Phone

502-625-5531

Email

[email protected]

LBA-TuyenSinh-QuangCao