My business does NOT exist to compete with other businesses

Objective:

A beauty school CEO’s insight in his thinking about his business in comparison to other business of the same domain, the beauty educational industry or trade/technical school business.

Key Question:

“What makes your school better than other school?”

– This is an exact quote of a school prospect’s question, asked while being on the call with Louisville Beauty Academy CEO

Motivation

The intention of this article to share one small perspective of an entrepreneur that he uses as the guiding principle to drive his business vision/mission.

Answer

“Mam, this is Di Tran from Louisville Beauty Academy. We appreciate your inquiry. I believe what you asking is – what make our school unique and how may we fit your need? Is this correct?” Louisville Beauty Academy CEO’s responded to the school prospect with the question above. The prospect answered with the “Yes”.

There is a big difference between 1-startup a business to compete with another business and 2-startup a business to fill a gap in the industry. Each of which determines the business vision, mission and strategy that enables and guides the business to win or be successful in its domain.

1- Startup a business to compete with another business

Startup with the intention to compete with another business is equivalent to mimic or duplicate in business capability of an existing business. This also means that you plan to share the same pie with the existing business, and intend to compete for a percentage. You are obviously late in this game since you are getting into providing an existing capability which other has been doing a lot longer than you. To make your business better than the existing ones, while doing the exact same way leads you to limitation in options.

Competition with other business as a goal or mission set a limitation in company direction and path to success. As most of entrepreneur is aware, there is multiple way to success in business and each head of a company needs to develop his/her own way to get there, not to follow other’s path. Di Tran, Louisville Beauty Academy CEO does not prefer to use this way.

2- Startup a business to fill a gap in the industry

Di Tran, Louisville Beauty Academy CEO like to think of startup or business that exist to fill a specific gap or people’s need. Di Tran lives with a guiding principle that was shared to him by his mentor: “You will be successful in your business or anything you do when you tailor your vision/mission/strategy/action to the intention of truly helping people”. Living by this guiding principle will enable us to focus and forward thinking on the people’s need, and zone down on each individual’s (customer’s) desire for specific subject/matter/product in short term and long term.

Customer’s needs or people’s desire change, and it tends to change often. Our business needs to be pro-active and re-active to the number one reason our business exists for, which is our customer – NOT other business in the same domain/industry. Therefore “my business does not exist to compete with other business” but to learn about my customer’s needs and tailor my services or product to fulfill that need partially or completely. The speed, the technique, and the time that services and products be placed on the market determine how unique a business is in comparison to other business.

At Louisville Beauty Academy, Di Tran’s grand vision is about building professional, developing skillful person, and empowering community with beauty knowledge – especially focus on those in need. What make Louisville Beauty Academy unique are:

1)     Highly diversity inclusive environment, where everyone with all background are really welcomed, supported, and recommended to learn from each other

2)     Louisville Beauty Academy is started to specifically assist those who work and have tight life schedule – flexibility in schedule, and having 1×1 session whenever needed to ensure success in each of student

3)     Cost is another key factor that prevents immigrant community people and many other community to enroll in post-secondary school. Louisville Beauty Academy has more than 50% tuition scholarship for all Full-time student.

a.      School also include a debt-free program that include pay as you go – a monthly payment plan of an affordable amount per student.

4)     School instructors at Louisville Beauty Academy understand and know they are more than a beauty instructor, but are also example of ESL teacher, professional behavior trainer, business owner developer and more. Louisville Beauty Academy instructors recognizes his/her value in these role.

5)     Louisville Beauty Academy establishes and maintains a culture of always be there to help the student.

Louisville Beauty Academy CEO vows to actively monitor the community and change the school strategy accordingly and often as needed to adapt and to always have what customer need in the timeliest manner.

References:

https://www.linkedin.com/pulse/my-business-does-exist-compete-other-di-tran/

Vietnamese Version

Doanh nghiệp của tôi KHÔNG tồn tại để cạnh tranh với doanh nghiệp khác

Mục tiêu:
Một giám đốc điều hành của trường dạy làm đẹp, hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ của ông về doanh nghiệp của mình so với các doanh nghiệp khác cùng lĩnh vực, ngành giáo dục làm đẹp hoặc kinh doanh trường thương mại / kỹ thuật.

Câu hỏi then chốt:
Cái gì làm cho trường của bạn tốt hơn trường khác?

  • Đây là một câu trích dẫn chính xác về câu hỏi triển vọng của trường, được hỏi khi đang thực hiện cuộc gọi với Giám đốc điều hành của Học viện sắc đẹp Louisville

Động lực
Mục đích của bài viết này là chia sẻ một viễn cảnh nhỏ của một doanh nhân mà anh ta sử dụng làm nguyên tắc chỉ đạo để thúc đẩy tầm nhìn / sứ mệnh kinh doanh của mình.

Câu trả lời
Đây là Di Tran từ Học viện sắc đẹp Louisville. Chúng tôi đánh giá cao yêu cầu của bạn. Tôi tin những gì bạn hỏi là – điều gì làm cho trường của chúng tôi trở nên độc đáo và làm thế nào chúng tôi có thể phù hợp với nhu cầu của bạn? Điều này có đúng không? Giám đốc điều hành Học viện sắc đẹp Louis Louis đã trả lời về triển vọng của trường với câu hỏi trên. Khách hàng tiềm năng đã trả lời với Có Có.

Có một sự khác biệt lớn giữa 1 doanh nghiệp khởi nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác và 2 doanh nghiệp khởi nghiệp để lấp đầy khoảng trống trong ngành. Mỗi trong số đó xác định tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược kinh doanh cho phép và hướng dẫn doanh nghiệp giành chiến thắng hoặc thành công trong lĩnh vực của mình.

1- Khởi nghiệp một doanh nghiệp để cạnh tranh với một doanh nghiệp khác
Khởi nghiệp với ý định cạnh tranh với một doanh nghiệp khác tương đương với bắt chước hoặc trùng lặp trong khả năng kinh doanh của một doanh nghiệp hiện có. Điều này cũng có nghĩa là bạn có kế hoạch chia sẻ cùng một miếng bánh với doanh nghiệp hiện có và có ý định cạnh tranh để giành phần trăm. Bạn rõ ràng bị trễ trong trò chơi này vì bạn đang bắt đầu cung cấp một khả năng hiện có mà người khác đã làm lâu hơn bạn rất nhiều. Để làm cho doanh nghiệp của bạn tốt hơn so với những doanh nghiệp hiện có, trong khi thực hiện chính xác cùng một cách dẫn bạn đến giới hạn trong các tùy chọn.

Cạnh tranh với doanh nghiệp khác như một mục tiêu hoặc sứ mệnh đặt ra giới hạn trong định hướng của công ty và con đường dẫn đến thành công. Vì hầu hết các doanh nhân đều biết, có nhiều cách để thành công trong kinh doanh và mỗi người đứng đầu một công ty cần phát triển theo cách riêng của mình để đạt được điều đó, không đi theo con đường khác. Di Tran, CEO của Louisville Beauty Academy không thích sử dụng cách này.

2- Khởi nghiệp kinh doanh để lấp khoảng trống trong ngành
Di Tran, Giám đốc điều hành của Học viện sắc đẹp Louisville thích nghĩ về khởi nghiệp hoặc kinh doanh tồn tại để lấp đầy một khoảng trống cụ thể hoặc những người cần. Di Tran sống với một nguyên tắc chỉ đạo được chia sẻ với anh ấy bởi người cố vấn của anh ấy: Bạn sẽ thành công trong công việc kinh doanh hoặc bất cứ điều gì bạn làm khi điều chỉnh tầm nhìn / sứ mệnh / chiến lược / hành động của bạn theo ý định thực sự giúp đỡ mọi người. Sống theo nguyên tắc chỉ đạo này sẽ cho phép chúng tôi tập trung và chuyển tiếp suy nghĩ về nhu cầu của mọi người, và giảm bớt mong muốn của từng cá nhân (khách hàng) đối với đối tượng / vấn đề / sản phẩm cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn.

Nhu cầu của khách hàng hoặc người khác mong muốn thay đổi, và nó có xu hướng thay đổi thường xuyên. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi cần phải chủ động và hoạt động trở lại với lý do số một mà doanh nghiệp của chúng tôi tồn tại, đó là khách hàng của chúng tôi – KHÔNG phải là doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực / ngành. Do đó, doanh nghiệp của tôi không tồn tại để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác mà là để tìm hiểu về nhu cầu khách hàng của tôi và điều chỉnh các dịch vụ hoặc sản phẩm của tôi để đáp ứng nhu cầu đó một phần hoặc hoàn toàn. Tốc độ, kỹ thuật và thời gian mà các dịch vụ và sản phẩm được đưa ra thị trường quyết định mức độ độc đáo của một doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác.

Tại Học viện sắc đẹp Louisville, tầm nhìn lớn của Di Tran Tiết là về xây dựng chuyên nghiệp, phát triển người khéo léo và trao quyền cho cộng đồng với kiến ​​thức làm đẹp – đặc biệt tập trung vào những người có nhu cầu. Điều làm nên sự độc đáo của Học viện sắc đẹp Louisville là:

1) Môi trường bao gồm đa dạng cao, nơi mọi người có tất cả nền tảng thực sự được hoan nghênh, hỗ trợ và đề nghị học hỏi lẫn nhau

2) Học viện sắc đẹp Louisville bắt đầu hỗ trợ cụ thể cho những người đi làm và có lịch trình cuộc sống chặt chẽ – linh hoạt trong lịch trình và có buổi 1×1 bất cứ khi nào cần để đảm bảo thành công ở mỗi học sinh

3) Chi phí là một yếu tố quan trọng khác ngăn người dân cộng đồng nhập cư và nhiều cộng đồng khác đăng ký vào trường sau trung học. Học viện sắc đẹp Louisville có học bổng hơn 50% cho tất cả sinh viên toàn thời gian.

a. Trường cũng bao gồm một chương trình không có nợ bao gồm thanh toán khi bạn đi – một kế hoạch thanh toán hàng tháng với số tiền phải chăng cho mỗi học sinh.

4) Giảng viên trường học tại Học viện sắc đẹp Louisville hiểu và biết họ không chỉ là một giảng viên sắc đẹp, mà còn là ví dụ về giáo viên dạy tiếng Anh, huấn luyện viên hành vi chuyên nghiệp, nhà phát triển chủ doanh nghiệp và hơn thế nữa. Giảng viên của Học viện sắc đẹp Louisville nhận ra giá trị của anh ấy / cô ấy trong những vai trò này.

5) Học viện sắc đẹp Louisville thiết lập và duy trì văn hóa luôn có mặt để giúp đỡ học sinh.

Giám đốc điều hành Louisville Beauty Academy tuyên bố sẽ tích cực giám sát cộng đồng và thay đổi chiến lược của trường cho phù hợp và thường xuyên khi cần để thích nghi và luôn có những gì khách hàng cần theo cách kịp thời.

Reference:

English Version on Linkedin

https://www.linkedin.com/pulse/my-business-does-exist-compete-other-di-tran/

Louisville Beauty Esthetic Program – NOW AVAILABLE – ENROLL TODAY TO START A NEW LIFE

Louisville Beauty Academy is excited to announce that we NOW HAVE esthetic program available for immediate enrollment and start. Like all our programs, esthetic program students are available with similar more than 50% off tuition scholarship for all Full-Time student (less than $4000 tuition for entire program) with month by month payment plan. OUR SCHOOL IS STRUCTURED FOR THOSE WHO WORK, so affordability and flexibility are our slogan.

State Board of Cosmetology in Kentucky has recently as of 03-30-2018 lower required hours for Esthetic to 750 hours from 1000 hours. This is a promotion to continuing education within Louisville KY community. Let’s empower ourselves with more education and skill to stable our lives – ENROLL TODAY 

CALL US NOW FOR APPOINTMENT TO LEARN MORE OR CONTACT US THROUGH:

TEXT, EMAIL OR PHONE CALL AT 502-625-5531

OR

[email protected]

Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky – Danh Sách Chi Phí

Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky – Danh Sách Chi Phí

 

Chi Phí Giấy Phép

Loại Giẩy Phép

Chi Phí Đợt Đầu

Chi Phí Đổi Bằng

Chi Phí Phục Hồi Bằng

Nghề Viên Thấm Mỹ Mới $25 $20 $75
Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $25 $20 $75
Nghề Viên Móng Tay Chân $25 $20 $75
Hưỡng Dẫn Viên Mới $35 $25 $75
Hưỡng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp $50 $35 $100
Hưỡng Dẫn Viên Hai Nghành Thẩm Mỹ và Da $150 $110 $220
Nghề Viên Da $75 $50 $125
Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da $100 $70 $140
Hưỡng Dẫn Viên Da $100 $75 $150
Tiệm Thẩm Mỹ $35 $25 $75
Tiệm Móng Tay Chân $35 $25 $75
Nhà Thầu Độc Lập $35 $25 $75
Tiệm Da $125 $75 $150
Nhà Thầu Độc Lập Da $125 $75 $150
Trường Thẩm Mỹ $1500 $150 $750
 

Chi Phí Kiểm Tra

Kiểm Tra

Chi Phí

Nghề Viên Thấm Mỹ Mới $75 / Lấy Lại $32
Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $75 / Lấy Lại $32
Hai Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da $125 / Lấy Lại $62
Nghề Viên Da $125 / Lấy Lại $62
Hưỡng Dẫn Viên $100 / Lấy Lại $50
Nghề Viên Móng Tay Chân $75 / Lấy Lại $32
Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp $120 / Lấy Lại $60
Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Da $250 / Lấy Lại $125
Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Da $175 / Lấy Lại $82
Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Thẩm Mỹ $200 / Lấy Lại $100

 

 

Chi Phí Khác

Chú Thích

Giá Cả

Chứng Chỉ $20
Giấy Phép Bản Sao $25
Chứng Chỉ Da Bản Sao $75
Giấy Phép Thuyết Trình $50
Giấy Phéư Học Viên Ghi Danh $15
Nhà Cung Cấp Học Giáo Dục Tiếp Tục $300

 

Kentucky State Board – Fees

Kentucky Board of Hairdressers & Cosmetologists

License Fees

License Type

First Fee

Renewal Fee

Restoration Fee

Apprentice Cosmetologist $25 $20 $75
Cosmetologist $25 $20 $75
Nail Technician $25 $20 $75
Apprentice Instructor $35 $25 $75
Cosmetology Instructor $50 $35 $100
Dual Cosmetology/Esthetic Instructor $150 $110 $220
Esthetician $75 $50 $125
Dual Cosmetologist/Esthetician $100 $70 $140
Esthetic Instructor $100 $75 $150
Beauty Salon $35 $25 $75
Nail Salon $35 $25 $75
Independent Contractor $35 $25 $75
Esthetic Salon $125 $75 $150
Esthetician Independent Contractor $125 $75 $150
Cosmetology School $1500 $150 $750

Examination Fees

Exam

Fee

Apprentice Cosmetologist $75 / Retake $32
Cosmetologist $75 / Retake $32
Dual Cosmetologist/Esthetic $125 / Retake $62
Esthetician $125 / Retake $62
Instructor $100 / Retake $50
Nail Technician $75 / Retake $32
Out of State Cosmetologist $120 / Retake $60
Out of State Esthetic Instructor $250 / Retake $125
Out of State Esthetician $175 / Retake $82
Out of State Instructor $200 / Retake $100

 

Other Fees

Description

Cost

Certification $20
Duplicate License $25
Esthetic Duplicate License $75
Demonstration Permits $50
Student Enrollment Permits $15
Continuing Education Provider Fee $300