Điều Kiện Cần Thiết Để Đăng Ký Thi Với Kentucky StateBoard

Trước Khi Đăng Ký

 1. Điền đơn đăng ký thi đầy đủ với chữ ký
 2. Trả tiền phí đăng ký thi cho Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky
  • $75 (Money order/Cashier Check/Cash)
  • Phí này sẽ không được hoàn trã với bất kỳ lý do nào
 3. Đơn đăng ký thìn phải được gởi đến Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky ít nhất 10 ngày trước ngày thi
  • Thứ 7, Chủ Nhật và ngày lễ không tính
 4. Giấy học hết trung học phải ₫ược gởi kèm với ₫ơn ₫ăng ký thi
 5. Đính kèm 1 tấm hình Passport với đơn đăng ký thi
 6. Giấy chứng nhận học ₫ã hoàn thành hét giờ quy định với chữ ký hiệu trưởng
  • Học sinh phải hoàn trả tất cả lệ phí với trường trước khi đăng ký dự thi
 7. Điền ngày tốt nghiệp cùng với chữ ký của hiệu trưởng trên đơn đăng ký thi
 8. Đơn đăng ký thi đầy đủ phải được NOTARIZED trước khi gởi đi Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky

Sau Khi Đăng Ký

 1. Sau khi Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky nhận được đơn đăng ký thi, họ sẽ gởi giấy báo ngày thi cho học viên
 2. Học viên có trách nhiệm báo cáo với trường ngày giờ đi thi và kết quả của thi
 3. Trước ngày thi ít nhất 3 ngày, học viên có trách nhiệm mang tất cả dụng cụ thi đến trường để giáo viên kiểm tra trước khi thi và giáo viên dặn dò lần cuối. Quá trình này đảm bảo học viên đã sẵn sàng cho cuộc thi
 4. Sau khi đã đậu thi, học sinh phã trả phí thi cho Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky là
  • $25 – (Money order/Cashier Check/Cash)
  • Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky sẽ gởi bằng chứng nhận về cho học viên

 

Tài Liệu Tham Khảo

LBA-StateBoard-ExamApplicationProcedure-Vietnamese