Louisville Beauty Academy – Nhà ở cho thuê trong khoảng cách đi bộ của trường

Học viện thẩm mỹ Louisville rất vui được xây dựng mối quan hệ với Tran Family Properties và có nhà (bất động sản) cho thuê ̣ dành cho học viên khi cần. Chúng tôi có các cư hộ cho thuê nằm trong khoảng cách đi bộ của Học viện thẩm mỹ Louisville nằm trên đường Bardstown (Highland of Louisville). Chương trình này được phát triển cho sự tiện lợi của học viên Louisville Beauty Academy, và cho phép học viên của chúng tôi tập trung vào việc học.
Gọi cho trường chúng tôi và hỏi về cư hộ cho thuê của trường học trong trường hợp bạn cần.